Terug naar overzicht

Geen reorganisatie Faculteit Techniek & Natuur in 2002

Er komt dit jaar geen reorganisatie bij de Faculteit Techniek & Natuur (FTN). Directeur Carel Geenen verwacht dat de bezuinigingen in 2002, opgelegd door de Raad van Bestuur, voor het einde van het jaar zonder reorganisatie gerealiseerd kunnen worden.
In maart schreef Geenen nog in een notitie dat de FTN in 2002 waarschijnlijk voldoet aan de financiële taakstelling van het bestuur, maar dat de boventalligheid een reorganisatie noodzakelijk maakt: ‘De directie stelt de Raad van Bestuur dan ook voor nog in 2002 een formele reorganisatie door te voeren, die nu niet alleen gericht is op het reduceren van de personele formatie, maar die ook veranderingen in de organisatie van de FTN moeten betekenen.’
De Faculteit werkt aan een meerjarenbeleid, waarmee het wil voorkomen dat na 2002 reorganisaties noodzakelijk zijn. De directie is daarover in overleg met de Raad van Bestuur. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?