Terug naar overzicht

Hermans wil alsnog stop op nieuwe studies

Minister Hermans heeft deze week een dringende oproep gedaan aan universiteiten en hogescholen om hun aanvragen voor nieuwe opleidingen alsnog in te trekken. Vooral de hogescholen reageren verbaasd op deze radicale en zeer late ommezwaai.
Juist vorige week gaf de landelijke adviescommissie onderwijsaanbod (aco) ‘groen licht’ aan vele tientallen plannen van hogescholen voor nieuwe opleidingen. Minister Hermans had tot nu toe de gewoonte deze adviezen over te nemen – en zelfs sommige afwijzingen om te buigen in een positieve beslissing.
Dit keer kiest Hermans echter een geheel andere lijn. Op dezelfde dag dat de hogescholen de positieve aco-adviezen ontvingen, lag bij hen ook een ‘dringend verzoek’ van de bewindsman op de deurmat. Of ze alsnog hun aanvragen voor nieuwe studies willen intrekken.
De HBO-raad kon nog geen officiële reactie geven, maar uit het hbo klinken verbaasde reacties. Die verbazing komt niet alleen door het late tijdstip, hij strookt ook niet met de lijn die Hermans tot voor kort voorstond.
De VVD-minister geldt immers als de man van de liberalisering. Twee jaar geleden versoepelde hij de regels voor aanvraag van nieuwe opleidingen. De hogescholen reageerden met een vloedgolf van plannen. Daarvan werden er in mei 2000 en mei 2001 al meer dan honderdvijftig goedgekeurd.
Ook dit jaar was er weer sprake van een groot aantal nieuwe plannen. Dit leidde tot ongeruste geluiden over dreigende ‘wildgroei’ van hbo-studies. Eind februari deed daarom een aantal hogescholen een poging om met de gehele branche, die door de fraude-kwestie toch al met imagoproblemen kampte, een moratorium op nieuwe opleidingen af te spreken. Deze poging liep echter schipbreuk.
Vooralsnog beperkt Hermans zich tot een ‘dringend verzoek’ om plannen voor nieuwe studies in te trekken. Maar voor het geval instellingen deze oproep negeren, dreigt Hermans de nieuwe opleidingen hun recht op bekostiging te onthouden. Voor een demissionair minister is een dergelijk argument ongebruikelijk.

De Stichting Brabantse Hogescholen heeft van een groot aantal plannen er dit jaar uiteindelijk één in een aanvraag omgezet. Men wil in 2003 in Tilburg een opleiding HBO-Recht starten naast de gelijknameige opleiding die het komend studiejaar aan de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch van strat gaat. Om versnippering te voorkomen moet het een gezamenlijk aanbod worden van Stichting Brabantse Hogescholen en Fontys Hogescholen. (FS/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?