Terug naar overzicht

Inzet ict in beroepsonderwijs onder de maat

De mogelijkheden van ict in de sectoren beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) worden nog niet volledig benut. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Bve Raad.
KPMG Consulting onderzocht onderwijsvorm, onderwijzend personeel, management en organisatie, leermateriaal en technische infrastructuur. De investeringen in ict werpen nog niet hun vruchten af in het onderwijs aan de deelnemers, voornamelijk doordat kennis en vaardigheden van docenten achterblijven. Tijd en middelen voor deskundigheidsbevordering ontbreken. Ook is er onvoldoende kwalitatief voldoende leermateriaal beschikbaar. De hoge ontwikkelingskosten van leermateriaal maken volgens de onderzoekers samenwerking binnen en buiten de sector noodzakelijk. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?