Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad onthoudt steun aan verzelfstandiging contractactiviteiten

De contractactiviteiten van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch worden nog niet in een bv ondergebracht. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft gisteren zijn goedkeuring onthouden aan het voorgenomen bestuursbesluit.
Het bestuur vindt dat er voor de commerciële activiteiten van de hogeschool een bv moet komen om ze duidelijker af te scheiden van het reguliere gesubsidieerde onderwijs. De overheidsbekostiging mag namelijk niet worden ingezet om winst te maken.
Het plan betekent een koerswijziging. Bij de bestuursfusie met de Hogeschool Brabant anderhalf jaar geleden besloot men de bestaande situatie niet te veranderen, ook al waren op dat moment de contractactiviteiten van de fusiepartner wel in bv’s georganiseerd. Inmiddels hebben echter de directeuren van academies in Den Bosch volgens de Raad van Bestuur steeds meer problemen met de positie van de commerciële activiteiten binnen hun academies.
Maar de GMR vindt de onderbouwing van het bestuur te mager. Het bestuursvoornemen zou te weinig garanties bieden voor de invloed van de medezeggenschapsraad: die zou niets over de bv te vertellen krijgen. Een afzonderlijke ondernemingsraad zit er bij zo’n bv ook niet in, omdat de wet dat niet voorschrijft bij minder dan vijftig werknemers.
De medezeggenschapsraad is verder bang dat de contractactiviteiten te ver wegdrijven van het reguliere onderwijs, en dat er een tweedeling komt tussen werknemers in de academies en bij de bv.
Irritatie werd veroorzaakt, doordat de Raad van Bestuur terloops had laten weten, dat niet-instemming met het plan vóór 1 juli tot een belastingaanslag van 1 miljoen gulden voor de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch zou leiden. De GMR wilde zich niet onder druk laten zetten door zo’n niet nader verklaarde voetnoot.
Het Dagelijks Bestuur en de commissie Financiële Zaken van de GMR neemt met spoed contact op met de Raad van Bestuur om opheldering te krijgen en de bezwaren te bespreken. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?