Terug naar overzicht

Nieuw adviesbureau houdt bouwplannen tegen het licht

De huisvestingsplannen van de Hogeschool Brabant in Breda en Tilburg moeten mogelijk worden herzien. Of dat gebeurt hangt af van de uitkomsten van een contra-expertise door adviesbureau Peritas. Dat onderzoekt in opdracht van de Hogeschool Brabant de bouwplannen op hun deugdelijkheid.
Een eerste verslag van Peritas ligt al bij de Raad van Bestuur, maar die houdt het nog voor zich. Wel is de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die ook huisvesting behartigt, bijgepraat. De voorzitter van die commissie, Paul Veroude, verwacht forse kritiek in de second opinion van Peritas. Hij wil in dat geval een nieuwe afweging.
In december stapte de GMR over twijfels rond het Plan van Eisen (PvE) heen en stemde in. Wim Doors, verantwoordelijk voor het huisvestingstraject in de Raad van Bestuur, had de GMR overtuigd dat men moest vertrouwen op de deskundige onderliggende adviezen van bureau Twynstra Gudde. Die zouden nu door Peritas zijn bekritiseerd.
Veroude: ‘Als zou blijken dat de adviezen van Twynstra Gudde, waarop wij zijn afgegaan, niet kloppen, staat het besluit van toen wat mij betreft op losse schroeven.’ Hij vindt dat de GMR dan niet meer aan de instemming gebonden is, en dat het plan opnieuw moet worden bekeken. De commissievoorzitter uitte voorafgaande aan het instemmingsbesluit in december twijfels over de financiële onderbouwing en de haalbaarheid van de te stellen kwaliteitseisen. De GMR verbond aan de instemming uiteindelijk de voorwaarde, dat de Raad van Bestuur het PvE opnieuw moet voorleggen als het wordt gewijzigd.
Intussen moet de Raad van Bestuur ook de knoop van de architectenkeuze doorhakken. Op grond van een jarenoud omstreden contract kan men nauwelijks om architect Rienks heen. Die zou gesecondeerd gaan worden door architect Van Tilburg. Voor de bouw in Tilburg wordt de voorgeschreven Europese aanbesteding gevolgd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?