Terug naar overzicht

Nog geen extra geld voor verdachte hogescholen

Minister Hermans houdt extra geld voor hogescholen achter totdat alle onderzoeken naar inschrijvingsfraude met studenten zijn afgerond. Hij sluit niet uit dat studentenaantallen lager uitvallen dan tot dusver gerapporteerd.
Dit blijkt uit een brief die de demissionaire bewindsman naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Die wil dat Hermans een korting terugdraait die hij de hogescholen vorig jaar oplegde omdat er in 2002 minder studenten werden verwacht.
De hogescholen claimden extra geld toen uit ramingen bleek dat het aantal studenten niet daalde maar steeg. In afwachting van definitieve cijfers weigerde Hermans deze compensatie eind vorig jaar al, mede omdat tegelijk de eerste beschuldigingen van fraude naar buiten kwamen.
De minister schrijft de Kamer nu dat hij wil wachten tot alle onderzoeken zijn afgerond. Volgens een woordvoerder wil Hermans zijn eindoordeel pas geven als alle informatie van hogescholen is getoetst door de Algemene Rekenkamer.
De Rekenkamer verricht op verzoek van de Tweede Kamer ook een eigen onderzoek. De enige troost is dat Hermans niet uitsluit dat later in 2002, of anders in de begroting voor 2003, alsnog geld zal worden gereserveerd.
Hogescholen blijken intussen uiterst terughoudend over de reacties die ze de minister vorige week toestuurden op zijn uitgebreide vragenlijst. Zij vinden dat Hermans de persoon is die de gegevens openbaar moet maken. Bovendien wordt de onwettigheid van diverse omstreden constructies betwist.
De HBO-raad reageert eveneens pas na het oordeel van de minister.
Die terughoudendheid is opmerkelijk, omdat diverse universiteiten zonder enige schroom hun reacties doorgeven of in de medezeggenschapsraad bespreken.
De Raad van Bestuur van de Hogeschool Brabant liet twee weken geleden weten zijn beantwoording van de vragen voorlopig onder de pet te houden. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad krijgt wel inzage. Ook verklaarde voorzitter Harry Koopman dat de hogeschool ‘gezondigd’ heeft tegen de gedragscode van de HBO-raad, maar niet tegen de wet. Bij de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch zouden hoegenaamd geen onregelmatigheden te zijn vastgesteld. (WK/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?