Terug naar overzicht

Ruud van Nistelrooij opent ‘Fontys Economische Hogeschool Tilburg’

Vanmiddag verricht voetballer Ruud van Nistelrooij samen met zijn vrouw, oud-studente Leontien Slaats, de officiële openingshandeling van het nieuwe gebouw van ‘Fontys Economische Hogeschool Tilburg’. De hogeschool ging tot nu toe door het leven als ‘Fontys Hogeschool Marketing, Sport en Communicatie’.
Het nieuwe gebouw en de nieuwe naam zijn volgens een persbericht het startsein voor een duidelijker positionering van Fontys als de aanbieder van heao-onderwijs in Tilburg. Deze week is een grootscheepse reclamecampagne van start gegaan die die profilering moet onderstrepen. ‘HEAO in Tilburg, kies voor Fontys’, schreeuwen felgekleurde posters bij bushaltes in Tilburg en Breda de toekomstige studenten toe. En: ‘De heao in het HART van Brabant, Fontys Economische Hogeschool Tilburg’.
De hogeschool biedt vier opleidingen aan: Sport Economie & Communicatie (Speco), Europese Marketing & Managementcommunictaie (EMM, Communicatie (CO) en International Business and Languages (IBL). De laatste twee zijn nog tamelijk nieuw: Van IBL gaat dit jaar de eerste lichting derdejaars op stage. Bij Communicatie studeert dit jaar de eerste lichting af.

Bij de Hogeschool Brabant wordt de profilering van concurrent Fontys in Tilburg met argusogen gadegeslagen. Traditioneel is Tilburg een vijver waaruit de heao-opleidingen van Fontys in Eindhoven en van de Hogeschool Brabant in Breda eerstejaars probeerden op te vissen. Met de nu verworven positie lijkt Fontys de Hogeschool Brabant de loef af te steken.
Voor bestuursvoorzitter Harry Koopman van de Hogeschool Brabant komt de actie van de grote concurrent als ‘een nieuw feit’. In het verleden zijn in contacten tussen hem en voorzitter Norbert Verbraak van Fontys afspraken gemaakt op strategisch gebied. Men zou elkaar niet in de wielen rijden. ‘De beelden die nu naar voren komen zijn niet geijkt. Maar formeel kunnen zij dit natuurlijk doen. We zijn nu eenmaal concurrenten. Misschien hebben wij wel zitten slapen.’
De Hogeschool Brabant kent sinds jaar en dag versterking van de positie in Tilburg als speerpunt van strategisch beleid. Dat was ook een belangrijk argument voor de besturenfusie met de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. De nieuwe Stichting Brabantse Hogescholen zou via de as Breda-Tilburg-Eindhoven zo’n sterkere positie in Midden-Brabant kunnen verwerven.
Tot nu toe heeft de Hogeschool Brabant in Tilburg een relatief kleine locatie, waar een deel van haar technisch onderwijs en de opleiding Informatiedienstverlening & -management is ondergebracht. Om de gewenste versterking te benadrukken heeft de Raad van Bestuur zich dit jaar in Tilburg gevestigd.
Met nieuwe opleidingen wil het intussen niet vlotten. Van een plan in de aanloop naar de besturenfusie om een opleiding Small Business & Retail Management in Tilburg te starten werd bij nader inzien afgezien. Dat werden er uiteindelijk twee: één in Den Bosch en één in Breda. En enkele weken geleden zag de Hogeschool Brabant af van een nieuwe heao-opleiding Communicatie in Tilburg in september a.s. Reden: gebrek aan belangstelling. De opleiding zou van start gaan naast de Tilburgse communicatie-opleiding van Fontys. Koopman laat het er echter niet bij zitten: ‘Het volgend jaar starten we die opleiding alsnog.’ In 2003 wil de Hogeschool Brabant bovendien een opleiding HBO-recht in Tilburg beginnen. Samen met Fontys dit keer. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?