Terug naar overzicht

Van Kalmthout: ‘Onzekere toekomst speelt mee bij bezuinigingen’

Economische en politieke onzekerheid en vraagtekens rond de gevolgen van de fraudeaffaire in het hbo spelen een rol bij de bezuinigingen die de Raad van Bestuur aan faculteiten en diensten oplegt. Dat zei bestuurslid Frans van Kalmthout in een voorlichtingsbijeenkomst op 22 mei voor medewerkers van de Faculteit Gamma. Op verzoek van het personeel van de faculteit legde Van Kalmthout namens het bestuur de noodzaak van de hogeschoolbrede reorganisatie uit.
‘Ik geef toe dat het voor Gamma een forse reorganisatie is, maar haalbaar’, aldus Van Kalmthout. Hij verklaarde dat het bestuur een voorzichtigheidsbeginsel hanteert, in de verwachting dat de economische en politieke situatie er de komende jaren niet beter op wordt. De Raad van Bestuur houdt er verder rekening mee dat de bekostiging van buitenlandse studenten op de Hogeschool Brabant minder wordt.
Gevraagd naar een verklaring voor de overschrijding van het budget van Gamma in 2001 antwoordde Van Kalmthout dat er onvoldoende signalen waren dat het budget werd overschreden; een goed monitoringssysteem ontbrak. Hij gaf aan dat het bestuur en de directie daarvoor verantwoordelijk zijn.

Van Kalmthout, portefeuillehouder financiën, gaf nog enkele argumenten voor bezuinigingen. De Hogeschool Brabant hield jarenlang middelen voor huisvesting en onderwijs niet gescheiden. Door lage huisvestingskosten kon relatief meer worden geïnvesteerd in het onderwijs, maar intussen werd geen reserve opgebouwd voor de noodzakelijke nieuwbouw.
Bovendien heeft de Hogeschool Brabant structurele problemen om de begroting rond te krijgen, waren de afschrijvingskosten van ict-apparatuur vergeleken met de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch hoog en moet er binnen de ict-organisatie een inhaalslag worden gemaakt. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?