Terug naar overzicht

5,5% meer personeel in bezuinigingsjaar 2001

De Hogeschool Brabant heeft het vorig jaar het personeelsbestand met 48 formatieplaatsen (5,5 procent) laten groeien, terwijl toen al een hogeschoolbrede bezuinigingsdoelstelling van 2,5 procent gold. Dat blijkt uit het sociaal jaarverslag 2001. In juni 2001 trok de Raad van Bestuur de jaarlijkse bezuinigingsdoelstelling op naar 3,5 procent met ingang van 2002.
Bij de Faculteit Gamma, waar momenteel een forse afslankingsoperatie aan de gang is, werd de personeelsformatie vorig jaar zelfs met 7 procent uitgebreid. Begin dit jaar werd de faculteit overvallen door een overschrijding van de begroting met 2 miljoen gulden. Die kwam bovenop de afslankingsoperatie die intussen voor Gamma was afgekondigd.
De Faculteit Techniek & Natuur (FTN) was in 2001 nog volop bezig het aantal boventallige medewerkers te verminderen. Eind 2001 was het aantal formatieplaatsen bij de FTN inderdaad met 41 (20 procent) afgenomen. Hoeveel daarvan echte inkrimping was valt moeilijk exact vast te stellen, omdat een belangrijk deel van die 20 procent tot stand kwam door de overheveling van twee opleidingen naar de nieuwe Academie voor ICT & Management (AIM).
Om dezelfde reden kromp de personeelsformatie van de Faculteit Economie & Management (FEM) met ruim 20 plaatsen (9 procent): de opleiding Bedrijfskundige Informatica van de FEM vertrok eveneens naar de AIM. Die nieuwe faculteit trok in 2001 ook nog personeel van elders aan, zodat de totale formatie van de drie betrokken faculteiten, ondanks de afslanking bij de FTN, toch nog met bijna 4 procent toenam. Bij St. Joost nam de formatie in 2001 met 2,8 fte (6 procent) toe, bij de PABO bleef de formatie nagenoeg gelijk.
De ondersteunende diensten groeiden het hardst; er kwam 10 procent personeel bij. Een deel van die groei komt ten goede aan de fusiepartner Hogeschool
‘s-Hertogenbosch (P&O, redactie Skoop/Impuls). Opgeteld voor de beide hogescholen groeiden de ondersteunende diensten met 2,2 procent.
In 2001 groeide het aantal studenten van de Hogeschool Brabant met 427 (3,4 procent). (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?