Terug naar overzicht

Aanmeldingen HEAO en PABO trekken aan, geen verbetering Gamma en Techniek

Het gaat iets beter met de aanmeldingscijfers van de Hogeschool Brabant, al lijken de verliezen aan de concurrentie niet meer te herstellen. De HEAO en de PABO zijn de laatste weken verrassend ingelopen. Maar de de Faculteit Gamma en de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) wisten zich niet meer omhoog te werken.
Een maand geleden bedroeg het aantal aanmeldingen voor een voltijdstudie aan de Hogeschool Brabant nog 16 procent minder ten opzichte van de telling een jaar eerder. In de cijfers van 6 juni was die achterstand gekrompen tot een kleine 12 procent. Maar meer marktaandeel levert dat de hogeschool niet op, want landelijk is de achterstand gekrompen van min 10,5 tot min 6 procent. Ten opzichte van de andere hogescholen in Noord-Brabant zijn de verschillen nog markanter, want die doen het juist veel beter dan de rest van het land: in de provincie bedraagt de achterstand vergeleken met vorig jaar nog geen 3 procent.

De Faculteit Economie & Management heeft haar achterstand vrijwel geheel ingelopen. Begin vorige maand bedroeg daar het verschil nog zo’n honderd aanmeldingen (min 18,5 procent). Inmiddels hebben zich 600 belangstellenden larten registreren. Daarmee is de achterstand nagenoeg weggewerkt. Hetzelfde geldt voor de Faculteit Pedagogisch onderwijs, die een maand geleden nog 10 procent minder scoorde dan vorig jaar.
De Faculteit Gamma blijft ver achterop. Voor de sociaal-agogische opleidingen hadden zich een maand geleden 40 procent minder gegadigden gemeld dan een jaar eerder. Die kloof kon niet meer worden overbrugd: een maand later staat de teller nog altijd op min 36 procent. Ten opzichte van de concurrentie is dat geen vooruitgang, omdat het hbo in het hele land in dezelfde periode 4 procent van de achterstand goedmaakte.
Ook de technische opleidingen van de Hogeschool Brabant hebben het moeilijk. Zij trokken tot nu toe 18 procent minder gegadigden dan een jaar geleden. Dat is een verdere achteruitgang vergeleken met de tussenstand de vorige maand: toen deed de FTN het nog 16,5 procent slechter dan een jaar tevoren. Alleen de opleiding Bouwkunde groeit. Elektrotechniek trekt tot nu toe evenveel belangstelling als vorig jaar.
Bij de Academie voor ICT & Management blijft de grote belangstelling voor de nieuwe opleiding Communication & Multimediadesign opvallen (97 aanmeldingen) en de forse krimp bij Hogere Informatica, dat 52 procent minder aanmeldingen noteert dan vorig jaar.

Het uiteindelijke beeld zal mede afhangen van de aanmeldingen voor deeltijdopleidingen. Die komen pas later in de zomer goed op gang. Alleen bij de Faculteit Economie & Management maken die een aanzienlijk deel uit van het totaal aantal inschrijvingen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?