Terug naar overzicht

AD tipt Hermans als vice-premier

Loek Hermans wordt door de VVD naar voren geschoven als minister van Binnenlandse Zaken annex vice-premier, zo schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Ook volgens de Volkskrant van vanmorgen staat Hermans hoog op het VVD-lijstje van kandidaatministers.
Hermans’ terugkeer in het kabinet van CDA, VVD en LPF zou te maken hebben met het door de VVD van stal gehaalde dualisme: net als in de tijd van Bolkestein zou ook Zalm als politiek leider niet in het kabinet maar in de Tweede Kamer willen plaatsnemen, om vandaaruit op een onafhankelijke manier de handel en wandel van de regering te volgen.
Met Hermans in het kabinet zou men het risico van een lastige nasleep van de hbo-fraude op de koop toenemen. De Rekenkamer onderzoekt die kwestie momenteel. Op verzoek van de vorige Tweede Kamer wordt daar nadrukkelijk de rol van de minister van Onderwijs bij betrokken. De kamerleden Hamers (PvdA), Lambrechts (D66) en Eurlings (CDA) hebben zich van meet af aan als terriërs in het fraudedossier vastgebeten, juist omdat ze vonden dat minister Hermans zelf veel boter op zijn hoofd heeft. Onder het nieuwe kabinet zullen de uitkomsten van dat onderzoek onvermijdelijk op de politieke agenda worden geplaatst. Het debat dat daaruit volgt zal vooral veel lenigheid vragen van CDA-onderwijsspecialist Eurlings, of, als die eveneens tot het kabinet toetreedt, van diens opvolger. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?