Terug naar overzicht

‘Bezorgdheidsbrief’ ICT-medewerkers aan Raad van Bestuur

34 ICT-medewerkers van de centrale dienst IVAC en de faculteiten hebben in een brief aan de Raad van Bestuur hun bezorgdheid geuit over de gang van zaken rond de reorganisatie van de ICT-ondersteuning aan de Hogeschool Brabant. De medewerkers zijn ‘zwaar teleurgesteld’ over het feit dat de beoogde nieuwe centrale ICT-organisatie, die met ingang van 1 juni van start zou gaan, er voorlopig niet komt.
De nieuwe dienst was bedoeld om de ICT-voorzieningen door een centrale organisatie betrouwbaarder en efficiënter te maken. Interim-adviseur Hans Kruijt was aangetrokken om de reorganisatie in banen te leiden. Aanvankelijk leek de onderneming te slagen, onder andere doordat de ICT-medewerkers via workshops bij de operatie werden betrokken. ‘Er is gedurende de weken van de workshops een breed draagvlak bij alle ICT-medewerkers ontstaan voor de reorganisatieplannen’, aldus de briefschrijvers. ‘Dit draagvlak is door het uitstellen van de reorganisatie in één klap teniet gedaan.’
‘Onlogisch’ vinden de ICT-medewerkers mededelingen dat de reorganisatie nu wordt uitgesteld, maar wel het aantal arbeidsplaatsen bij de ICT-organisatie voor het einde van 2003 moet zijn verminderd. Bij de start van het reorganisatietraject was inkrimping nog geen doel. De briefschrijvers wijzen erop, dat faculteiten en diensten van de hogeschool in 2002 3,5 procent op het budget moesten inleveren, onder andere met het doel geld vrij te maken voor een inhaalslag in de ICT-voorzieningen.
De schrijvers erkennen overigens, dat een efficiëntere organisatie op den duur kan leiden tot een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen: ‘Dit alles zou toch al voldoende reden zijn om de reorganisatie in volle vaart doorgang te laten vinden.’

In een eerste reactie zegt Frans van Kalmthout van de Raad van Bestuur te kunnen begrijpen dat er onrust is ontstaan. ‘Het komt nu wat dichter bij de eigen huid.’ Maar er zijn volgens hem ook misverstanden in het spel. Zo is het volgens hem onjuist te stellen dat de reorganisatie nu stil ligt. ‘Er is alleen wat meer tijd nodig, ook uit het oogpunt van zorgvuldigheid naar het personeel.’ Van Kalmthout kondigt aan, dat morgen een brief uitgaat waarin het bestuur een en ander nader toelicht. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?