Terug naar overzicht

Bijbanen geïnventariseerd

Alle medewerkers van de Stichting Brabantse Hogescholen moeten hun bijbanen melden. Dezer dagen krijgen zij een formulier waarop ze moeten invullen welke betaalde nevenwerkzaamheden ze verrichten. De gegevens worden opgenomen in een register van nevenwerkzaamheden en in het individuele personeelsdossier van de betreffende werknemer.
De campagne is een uitvloeisel van de maatregelen van het bestuur naar aanleiding van de fraude-affaire in het hbo. In maart werden twee directeuren van de Hogeschool Brabant op non-actief gesteld wegens belangenverstrengeling. Zij hadden grote financiële belangen in O&O, het Bredase bureau dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de organisatie van gesjoemel met inschrijvingen. Een derde functionaris is onlangs naar huis gestuurd.
De Stichting Brabantse Hogescholen heeft op grond van de cao de bevoegdheid de medewerkers om inlichtingen over nevenactiviteiten te vragen. Maar tot nu toe is van die mogelijkheid weinig gebruik gemaakt.
Behalve vragen over nevenwerkzaamheden bevat het formulier vragen over activiteiten ‘die in strijd zouden kunnen zijn met de belangen van de Stichting Brabantse Hogescholen’ en activiteiten ‘die zich niet verdragen met de verplichting u als goed werknemer te gedragen’. In de cao is die verplichting uitgewerkt met betrekking tot nevenactiviteiten.
In het begeleidend schrijven wijst de Raad van Bestuur ook op verdergaande consequenties die uit ‘goed werknemerschap’ voortvloeien: ‘Indien een medewerker bijvoorbeeld geld of anderszins voordelen van derden ontvangt die hij niet zou hebben ontvangen als hij geen dienstverband zou hebben bij de Stichting Brabantse Hogescholen, dan is dat zeker een aanwijzing dat sprake kan zijn van risicovol gedrag dat de belangen van de werkgever kan schaden.’
Het bestuur kan in de nu verstrekte gegevens aanleiding zien voor een gesprek met de betreffende medewerker, aldus het rondschrijven. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?