Terug naar overzicht

Conflict over bv voor contractactiviteiten

‘Njet’ heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gisteren opnieuw gezegd tegen het plan om de contractactiviteiten van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch in een bv onder te brengen. Het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur strandde, omdat een meerderheid van de GMR zich niet wil laten opjagen door de dreiging van een belastingaanslag van een half miljoen euro. Die zou de Stichting Brabantse Hogescholen moeten betalen als de commerciële poot van de Bossche hogeschool niet vóór 1 juli de rechtsvorm van een bv heeft gekregen.
Al eerder, op 21 mei, onthield de GMR zijn goedkeuring aan het plan, maar toen werd daaraan een spoedberaad met het bestuur gekoppeld om uit de problemen te komen. Een van de gevolgen daarvan was een 25 pagina’s tellende toelichting van het bestuur, waarin nader op vragen en opmerkingen wordt ingegaan.
Gisteren werd aan de hand van die notitie het voorstel opnieuw door de GMR besproken, maar de toelichting kon de kritiek niet wegnemen. Ook werd, vooral door GMR-leden van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, bezwaar gemaakt tegen een instemming onder druk van een dreigende belastingaanslag. Met een meerderheid van acht tegen zes stemmen werd het plan van tafel geveegd.
Nu de GMR ten tweede male nee heeft gezegd, lijkt voor de Raad van Bestuur nog maar één weg open te liggen: de kwestie voorleggen aan de landelijke geschillencommissie. Die kan het besluit van de GMR ongegrond verklaren. Eventueel kan het geschil met voorrang worden behandeld vanwege het spoedeisend karakter in verband met de dreigende belastingaanslag. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?