Terug naar overzicht

“‘Deeltijdstudenten blijven weg bij pabo door karige toelage’”

Jaarlijks zouden een paar honderd deeltijdstudenten meer aan een opleiding in het onderwijs beginnen, als de overheid wat ruimhartiger was met de tegemoetkoming in de studiekosten. Dat menen decanen van hogescholen in Zwolle, Utrecht en Den Haag, schrijft de Volkskrant gisteren.
Miljoenen euro’s verslindende wervingscampagnes om mensen over te halen in het onderwijs te werken zijn zinloos als de overheid steeds meer beknibbelt op financiële tegemoetkomingen voor studenten. Gebleken is dat studenten wegblijven bij lerarenopleidingen en pedagogische academies door een vorig jaar genomen bezuinigingsmaatregel, zeggen de decanen.
De maatregel treft vooral vrouwen die op latere leeftijd, tussen de 25 en 45 jaar, kiezen voor een deeltijdopleiding tot leraar. Deze deeltijdstudenten komen niet langer in aanmerking voor studiefinanciering omdat ze al een andere opleiding gevolgd hebben of ouder zijn dan dertig jaar. Tot vorig jaar konden zij vier jaar lang elk jaar ruim 1100 euro tegemoetkoming krijgen.
Voortaan telt het inkomen van de partner mee bij bepaling van de hoogte van de toelage. Bovendien krijgen studenten maximaal twee jaar tegemoetkoming, terwijl de studie voor de meesten vier jaar duurt. De decanen hebben de kwestie aangekaart bij het ministerie van Onderwijs.
Die zegt dat de regeling is veranderd om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Wie echt geen geld heeft, kan nog steeds een beroep doen op een tegemoetkoming in de studiekosten, aldus het ministerie. De decanen, namens wie de Utrechtse decaan Beks het woord voert, zeggen dat het ministerie het paard achter de wagen spant. ‘Wat heeft het voor zin om miljoenen uit te geven aan campagnes dat werk in het onderwijs leuk is, als je de groep die dat graag zou willen, financieel in de kou laat staan?’, zegt Beks in de Volkskrant. Bijna 90 procent van alle late inschrijvingen aan onderwijsopleidingen betreft vrouwen tussen de 25 en 45 jaar. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?