Terug naar overzicht

‘Docenten hoger onderwijs op ICT-cursus’

ICT-kennis en -vaardigheden van 25.000 docenten moeten de komende vier jaar op peil worden gebracht. Met die boodschap hebben universiteitenclub VSNU, de HBO-raad en ICT-organisatie SURF zich tot informateur Piet Hein Donner gewend.
Eventuele honorering van de claim zou de overheid in de komende kabinetsperiode 135 miljoen euro kosten. Zelf wil het hoger onderwijs nog eens 110 miljoen neerleggen.
De oproep van de instellingen komt niet helemaal uit de lucht vallen. Onlangs constateerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid al dat Nederland weliswaar stevig heeft geïnvesteerd in ICT, maar nog niet goed weet wat het daarmee aan moet.
In zijn meerjarenplan 2003-2006 gooide SURF al eens een balletje op voor een ‘ICT-sabbatical’ voor docenten, omdat zij een zwakke schakel vormen. Ze weten minder van computers dan studenten. Door de hoge werkdruk hebben ze geen gelegenheid om hun achterstand in te lopen.
Volgens het nu gepresenteerde plan zou iedere docent twintig dagen moeten worden getraind in de omgang met ingewikkelde elektronische leeromgevingen. Per opleiding moeten er bovendien één ICT-specialist en twee -assistenten komen.
Gebeurt dat niet, dan zullen eerdere investeringen in apparatuur en kabels weinig opleveren en blijft de gewenste onderwijsvernieuwing uit. Volgens de organisaties kan dat nooit de bedoeling zijn in een land, waar ‘kennissamenleving’ zo’n veelgebruikt woord is.
Demissionair onderwijsminister Hermans vond de docenten-sabbatical een onderwerp voor de komende kabinetsperiode, zo zei hij bij het SURF-congres van 29 mei.
Wel wil hij nog geld geven voor de voortzetting van het programma SURF-educatief. Dat betekent dat ook in 2003 geld beschikbaar is voor onderwijsvernieuwingsprojecten. Ter indicatie: met de nu lopende subsidieronde voor 2002 is tweeëneenhalf miljoen euro gemoeid, goed voor zes tot zeven projecten. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?