Terug naar overzicht

Eerste Kamer akkoord met invoering bachelor-masterstelsel

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Hermans voor de invoering van het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs. Vanaf september kunnen hogescholen en universiteiten overgaan op dit stelsel. Een onafhankelijk accreditatieorgaan gaat alle opleidingen in het hoger onderwijs keuren op kwaliteit, accrediteren.
Het bachelor-masterstelsel is een nadere uitwerking van de afspraken die 29 Europese ministers van Onderwijs zomer 1999 in Bologna hebben gemaakt. In deze zogenaamde Bolognaverklaring streven de deelnemende landen naar internationaal vergelijkbare opleidingen in het hoger onderwijs.
Studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) hebben na afronding van hun studie een bachelorgraad. Hbo-instellingen kunnen zelf een wettelijk erkende mastersopleiding ontwikkelen. De overheid financiert deze opleidingen echter niet. De hbo bachelors zullen in de regel, vaker dan de wo-bachelors, direct de arbeidsmarkt betreden.
Studenten in het wetenschappelijk onderwijs (wo) volgen straks eerst een bacheloropleiding van tenminste drie jaar of 126 studiepunten. Daarna stromen zij door naar de masteropleiding.
De erkenning (accreditatie) van opleidingen is voorwaarde voor de invoering van het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs. Een accreditatieorgaan zal kwaliteitscriteria voor zowel het bachelor- als het masterdiploma ontwikkelen en het zal keurmerken afgeven. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?