Terug naar overzicht

Faculteiten en academies maken plaats voor ‘schools’

Er staat een grootscheepse herinrichting van de Hogeschool
‘s-Hertogenbosch en de Hogeschool Brabant op stapel. De hogescholen worden onderverdeeld in ‘schools’ die elk zo’n duizend studenten gaan bedienen. Dat ziet de Raad van Bestuur als gewenste organisatie voor de toekomst.
De ideeën zijn de uitkomst van een managementbijeenkomst van de Stichting Brabantse Hogescholen twee weken geleden. Daar stonden de voorgenomen besparingen aan de Hogeschool Brabant (4,5 miljoen euro per jaar) en de uitkomsten van het ‘Visietraject’ van de beide hogescholen op de agenda.
Vooral voor de Hogeschool Brabant betekent de invoering van ‘schools’ een ingrijpende breuk in de ontwikkeling. De faculteiten hebben tot nu toe een zeer sterke positie in de organisatie. Vaak wordt de Hogeschool Brabant om die reden een eilandenrijk genoemd. De Hogeschool ‘s-Hertogenbosch kent daarbij vergeleken meer eenheid. De Bossche instelling is half zo groot en heeft enkele jaren geleden al een reorganisatie ondergaan, die tot kleinere eenheden, de academies, heeft geleid. De invoering van schools met een omvang van 1000 studenten zou in Den Bosch wel tot een herschikking van de huidige academies kunnen leiden, omdat die onderling sterk in grootte verschillen.
De organisatieverandering is volgens de Raad van Bestuur nodig om de huidige veelal smalle opleidingen te clusteren tot brede bachelorsopleidingen. Naast de bachelorschools worden een of meer graduat school voorzien, waarin de masteropleidingen een plaats krijgen.
Bij de herinrichting wil het bestuur de twee hogescholen niet apart op de schop nemen: men mikt op integratie. Een van de onderwerpen die daarbij speciale aandacht krijgen is de organisatie van de ondersteunende activiteiten. Die kunnen ‘slimmer’, meent het bestuur, door ze te bundelen. Daarnaast zijn nieuwe functies nodig. Bijvoorbeeld de functie ‘vliegende keep’, vanwaaruit personen kunnen invallen, of als lid van verschillende projectteams eenzelfde specialisme kunnen inbrengen.
De Raad van Bestuur zelf moet veel kleiner worden: twee à drie leden in plaats van de huidige vijf. Onder de Raad van Bestuur fungeren ‘zware’ directeuren, die portefeuilles als ‘personeel’ maar ook onderwijseenheden toegwezen kunnen krijgen. Raad van Bestuur en directeuren vormen samen het Bestuurscollege. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?