Terug naar overzicht

Fraudezaak: conclusies niet vóór september

Van onderwijsminister Loek Hermans zijn deze demissionaire periode weinig mededelingen te verwachten over het onderzoek naar fraude met inschrijving van studenten. Hij wacht met zijn conclusies op het oordeel van twee ingehuurde deskundigen. Daarna komt de Algemene Rekenkamer nog aan bod.
De bewindsman schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hij meldt de nieuwe parlementariërs dat alle universiteiten, hogescholen en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs netjes de toegestuurde vragenlijst hebben ingevuld.

De antwoorden worden onder het vergrootglas gelegd. De directie hoger onderwijs bekijkt de volledigheid, de interne accountantsdienst de correctheid van de gegevens. Pas na aanvullende steekproeven bestempelt de juridische afdeling aangetroffen constructies als ‘groen’ (niets aan de hand), ‘rood’ (in strijd met letter of geest van de wet) of ‘oranje’ (bij twijfel). Daarna voorzien oud-staatssecretaris mr. Job Cohen en voorzitter prof. dr. Fons van Wieringen de minister van advies en dan pas komt Hermans met zijn eigen conclusies. Dat zal op zijn vroegst in september gebeuren.

Kamerleden Marriët Hamer (PvdA) en Ursie Lambrechts (D66) zetten vraagtekens bij de samenstelling van Hermans’ begeleidingscommissie. Cohen en Van Wieringen zouden te zeer betrokken zijn bij de onderzochte onderwijssectoren.
Overigens heeft Hermans de Tweede Kamer nog altijd geen volledig overzicht van ‘fraudesignalen’ overhandigd, terwijl Hamer en Lambrechts daar samen met Camiel Eurlings (CDA) om hebben gevraagd. Hermans zegt te willen wachten op specifieke vragen van de Rekenkamer daarover. Hij wil dan het hele overzicht naar de Kamer sturen.
Lambrechts verwijt Hermans gebrek aan daadkracht. Zij vindt ook dat hij vorige maand nooit toestemming had moeten geven aan de hogescholen om meer dan honderd nieuwe opleidingen te beginnen. ‘Absurd’ noemt Lambrechts dat: ‘Er zijn twintig lerarenopleidingen bijgekomen, terwijl we vorig jaar nog extra geld hebben uitgetrokken vanwege versnippering.’

Met de lawine van nieuwe opleidingen lijken de hogescholen bij Lambrechts en andere politici veel krediet te hebben verspeeld. Dat bemoeilijkt hun positie nog verder om extra claims in te dienen bij de kabinets(in)formatie tussen CDA, VVD en Lijst Pim Fortuyn.
HBO-Raad voorzitter Frans Leijnse beklaagde zich vorige week in een brief aan formateur Donner. ‘Het is onjuist om het lopende onderzoek naar bekostigingsregels selectief te gebruiken om het hbo-budget te bevriezen’, aldus Leijnse. Hij stelt dat er onduidelijkheid is over maximaal 1 procent van het hbo-budget. (WK/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?