Terug naar overzicht

Hbo en wo bundelen krachten voor meer geld

Veertien organisaties uit hbo en wo eisen in een gezamenlijke brief, gericht aan kabinetsinformateur Donner, van de toekomstige regering meer geld voor onderwijs en onderzoek. De organisaties vrezen dat anders de kwaliteit van het hoger en wetenschappelijk onderwijs achteruitgaat, ook omdat in de afgelopen regeringsperiode grote investeringen zijn achtergebleven.
De groep, die bestaat uit werknemers- en werkgeversorganisaties, studentenorganisaties, onderzoekers en onderwijsinstituten, wil bovendien dat het nieuwe kabinet een beleidsvisie opstelt, waarin het aangeeft ‘hoe het de ambitie van Nederland als hoogwaardige kennissamenleving waar gaat maken’. De opstellers van de brief willen inspraak bij het vormgeven van die beleidsvisie. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?