Terug naar overzicht

HBO-raad vreest kaalslag in het kunstonderwijs

De HBO-raad heeft de hulp van de Tweede Kamer ingeroepen tegen de plannen van Staatssecretaris van der Ploeg, die ‘een kaalslag in het kunstvakonderwijs’ zouden betekenen. Van der Ploeg wil de beperking van het aantal nieuwe studenten voor de opleiding Vormgeving en voor de docentopleidingen Muziek en Drama loslaten.

Met de recente voorstellen gaat staatssecretaris Van der Ploeg volgens de HBO-raad regelrecht in tegen eerder overeengekomen uitgangspunten voor nieuwe bekostigingsregels voor het kunstonderwijs: beheersing van het aantal studenten en versterking van de relatie tussen bekostiging en prestaties van de hogescholen.
Een voorstel op basis daarvan was reeds in januari door de HBO-raad aan de staatssecretaris voorgelegd. De nieuwe voorstellen van de staatssecretaris hebben de hogescholen dan ook zeer onaangenaam verrast, aldus een persbericht van de HBO-raad.
Met de instroombeperking voor de opleiding Vormgeving gaat de staatssecretaris volgens de HBO-raad bovendien ‘dwars in tegen het advies van de commissie Fixus Opleiding Vormgeving’. Deze is ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer. De commissie adviseert niet de instroom vrij te geven. ‘Integendeel, de commissie wijst op de kwaliteit van de huidige opleidingen en de mogelijkheden die dat biedt voor economisch succes van de vormgevingsindustrie. Voor de hogescholen is onbegrijpelijk dat de staatssecretaris zonder nader overleg met de Tweede Kamer concludeert dat de instroombeperking kan vervallen.’

De HBO-raad vreest, dat dit zal leiden tot kaalslag in het kunstvakonderwijs. ‘Bovendien komt de staatssecretaris met zijn nieuwe voornemens op zo’n laat moment dat hogescholen niet meer in de gelegenheid zijn om daar ten volle rekening mee te houden.’
De hogescholen hebben enkele weken geleden verzocht om overleg met de staatssecretaris maar een uitnodiging is nog niet ontvangen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?