Terug naar overzicht

HBO-recht Tilburg gaat niet door

Er komt in het studiejaar 2003-2004 geen opleiding HBO-recht in Tilburg. De Hogeschool Brabant en Fontys Hogescholen hadden samen zo’n opleiding aangevraagd. Minister Hermans heeft de duo-aanvraag echter naar de prullenmand verwezen, samen met de aanvragen van acht andere hogescholen voor een juridische opleiding. Een gezamenlijk onderwijsaanbod HBO-recht van Hogeschool Brabant en Fontys zou een doorbraak hebben betekend in hun onderlinge concurrentieverhouding.
Met de afwijzing wijkt Hermans af van het advies van de landelijke Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO), die enkele weken geleden positief oordeelde over de aanvragen. Andere aanvragen voor nieuwe hbo-opleidingen heeft de minister wel gehonoreerd. Dat staat weer haaks op zijn eigen ongebruikelijke brief die hij als reactie op de ACO-rapportage aan de instellingen stuurde. Hij riep de hogescholen daarin op al hun aanvragen voor nieuwe opleidingen alsnog in te trekken.
Het waarom van de toekenningen en afwijzingen blijft nog even in het ongewisse. Daarover volgt eerst een brief aan de Tweede Kamer. Eigenlijk had in afwachting daarvan de lijst met toekenningen en afwijzingen nog niet mogen worden gepubliceerd, aldus een woordvoerder van het ministerie, maar een voortvarende ambtenaar had deze toch alvast op de website OC&W gezet.

Voor de Hogeschool Brabant was HBO-recht de enig overgebleven optie in het kader van nieuwe opleidingen. Eerder had men van andere aanvragen afgezien. De afwijzing betekent een nieuwe tegenvaller in de pogingen van de Stichting Brabantse Hogescholen om haar positie in Tilburg te versterken. Onlangs zag men ook al af van de start van een Tilburgse opleiding Communicatie wegens gebrek aan belangstelling. Alle pogingen van de afgelopen jaren om in Tilburg meer voet aan de grond te krijgen zijn tot nu toe gestrand.
Er is echter een geluk bij een ongeluk voor de Stichting Brabantse Hogescholen: de enige opleiding HBO-recht aan de Hogeschool
‘s-Hertogenbosch, die vorig jaar het groene licht kreeg, kan in september van start gaan zonder het vooruitzicht van een stortvloed aan concurrerende opleidingen elders. Voor de Bossche opleiding bestaat veel belangstelling. Naar verwachting verschijnen zo’n tweehonderd eerstejaars aan de start. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?