Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad staakt verzet tegen bv

In een extra vergadering heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) deze week voor de derde keer het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur behandeld om de contractactiviteiten van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch in een bv onder te brengen. Deze keer kreeg het plan de instemming van een meerderheid.
Bij twee eerdere behandelingen stemde een meerderheid van de GMR tegen de contract-bv onder andere vanwege bedenkingen tegen de consequenties voor de zeggenschap en de medezeggenschap.
Deze keer was de Raad van Bestuur zelf in de persoon van voorzitter Harry Koopman aanwezig om toelichting te geven. Uiteindelijk keerde de kleine meerderheid van acht tegenstemmers van de vorige keer om in een minderheid van nog maar twee tegenstemmers.
Er zijn wel voorwaarden aan de instemming verbonden. Zo wil de GMR een maximale scheiding tussen regulier onderwijs en bv-activiteiten, afspraken over winstafdracht en goede regelingen om zekerheid voor het personeel te scheppen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?