Terug naar overzicht

MWD’ers tevergeefs in beroep tegen besluit examencommissie

Vijf studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD), die bij de Commissie van Beroep bezwaar aantekenden tegen een besluit van de examencommissie, zagen vandaag in een spoedzitting hun beroep ongegrond verklaard.
De examencommissie had de studenten uitgesloten van een tentamen vanwege ‘onregelmatigheden’ in een verslag. De studenten hadden passages uit literatuur overgenomen zonder bronvermelding. De studenten beargumenteerden dat door, zoals de voorzitter van de Commissie het verwoordde, een cascade aan omstandigheden ze ‘vergeten waren’ de bronnen te vermelden.
De voorzitter oordeelde dat los van de vraag of de studenten bewust of onbewust hadden gehandeld, ze zich schuldig hadden gemaakt aan een onregelmatigheid. Uit het oogpunt van preventie was de voorzitter van mening dat er, zoals de opleiding had gedaan, een sanctie aan moest worden verbonden. De studenten mogen in augustus herkansen. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?