Terug naar overzicht

Social Work organiseert ‘muzisch agogische markt’

Eerstejaarsstudenten Social Work, de verzamelnaam van deeltijdopleidingen op het gebied van welzijnswerk van de Stichting Brabantse Hogescholen, houden op maandag 24 en donderdag 27 juni een muzisch agogische markt. In Den Bosch en later in Breda tonen de studenten hoe cliënten niet alleen met woorden, maar ook met kunstzinnige, creatieve, sportgerichte of ludieke middelen kunnen worden beïnvloed.
De studenten nemen dit studiejaar deel aan het muzisch agogisch traject. In de laatste fase van het eerste jaar ontwerpen ze producten voor het werkveld en bedenken ze alternatieven voor mondelinge communicatie. De studenten tonen beelden en gebaren, dragen gedichten voor en laten zien dat muziek en dans hulpmiddelen zijn voor cliënten om zich te uiten. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?