Terug naar overzicht

Toename aantal meldingen ongewenst gedrag

Drieënvijftig studenten en medewerkers meldden zich in 2001 bij de vertrouwenspersonen van de Hogeschool Brabant. Dat zijn er 15 meer dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit het jaarverslag van het College van Vertrouwenspersonen.
Bij de vertrouwenspersonen kunnen zowel studenten als medewerkers van de hogeschool ongewenst gedrag melden. De toename van het aantal meldingen hoeft niet te betekenen dat het ongewenst gedrag is toegenomen binnen de hogeschool. Het kan zijn dat de drempel om het te melden voor studenten en medewerkers lager wordt. Ook hebben de vertrouwenspersonen vorig jaar door het ophangen van affiches en het verspreiden van flyers geprobeerd hun bekendheid te vergroten.
Veel meldingen van personeelsleden hebben betrekking op onvrede binnen de werksituatie. Tien meldingen van ongewenst gedrag betroffen een arbeidsconflict, vaak met ziekmeldingen tot gevolg.
Studenten meldden het vaakst intimidatie, negen keer in totaal, waarvan acht keer op de Faculteit Kunst & Vormgevingsonderwijs. Verder werd vijf keer discriminatie gemeld, twee keer pesten, één keer verbaal geweld en vijf keer seksueel misbruik.
Elke faculteit en de ondersteunende diensten hebben een of meerdere vertrouwenspersonen, behalve de Academie voor ICT & Management (AIM). Deze wordt nog benoemd. Tot nu toe zijn meldingen van ongewenst gedrag binnen de AIM opgevangen door een vertrouwenspersoon van een andere faculteit of van de ondersteunende diensten. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?