Terug naar overzicht

“Eenderde hbo’ers doet ervaring op in buitenland”

Van de afgestudeerden in het hbo heeft 28% in het studiejaar 1999-2000 studiereis naar het buitenland gemaakt. Ongeveer eenvijfde van de hbo’ers ging naar het buitenland voor studie of stage. Dat blijkt uit de juist verschenen BISON-Monitor, die in opdracht van het ministerie van Onderwijs werd uitgevoerd. Recente cijfers over het studiejaar 2000-2001 zijn niet beschikbaar.
De cijfers zijn ook niet compleet. Studenten die zonder beurs tijdelijk naar het buitenland gaan en hun verblijf zelf financieren, de ‘free movers’, zijn niet meegerekend.
In totaal kregen 29.645 studerenden in studiejaar 1999-2000 aan hoger, beroeps-, primair of voortgezet onderwijs een beurs voor een studie of stage in het buitenland. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk zijn de populairste bestemmingen voor hbo’ers.
De BISON-Monitor wordt samengesteld door het Beraad Internationale Samenwerking Onderwijs Nederland (BISON), dat bestaat uit het Europees Platform, het Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) en de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?