Terug naar overzicht

Gedwongen ontslagen bij Fontys Academie voor Beeldende Vorming

De reorganisatie bij de Academie voor Beeldende Vorming (ABV) van Fontys Hogescholen gaat door. Dat zal gepaard gaan met gedwongen ontslagen. De vakbonden hebben vorige week ingestemd, nadat de werkgever zijn afvloeiingslijst had aangepast.
In mei had het plan tot een forse aanvaring tussen de instituutsmedezeggenschapsraad en de directie geleid. Maar in juni ging de medezeggenschapsraad alsnog door de bocht.
De ABV moet volgens de Raad van Bestuur met circa 10 arbeidsplaatsen worden ingekrompen om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen. Daarnaast moeten 5 arbeidsplaatsen bij het facilitair bedrijf verdwijnen.
Aanvankelijk had het bestuur vooral oudere werknemers willen ontslaan. Maar de bonden wezen die aanpak van de hand. Uiteindelijk worden de ontslagen nu gelijkelijk verdeeld over drie leeftijdscategoriën. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?