Terug naar overzicht

Groen licht voor reorganisatie Gamma

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) stemt in met het reorganisatieplan voor de faculteit Gamma. Twee weken geleden had ook de faculteitsmedezeggenschapsraad (FMR) van Gamma al een positief advies over het plan afgegeven, dat op 10 juni door directie en Raad van Bestuur op tafel werd gelegd. De GMR sloot zich gisteren echter aan bij de kritiek van de FMR: de Raad van Bestuur zou te weinig hebben gestuurd, waardoor de directie geen grip op de financiën kon krijgen.
In 2001 werd de begroting van de faculteit met 450.000 euro overschreden, volgens de directie van Gamma doordat bij de Raad van Bestuur en de directie verschillende interpretaties bestonden over het financiële beleid. Ook stuurde de Raad van Bestuur gedurende het jaar niet bij.
De FMR drong er in zijn advies bij de GMR op aan, de Raad van Toezicht in te schakelen met het oog op een onderzoek naar het financieel beleid en beheer door het bestuur. Maar de GMR laat dat verzoek even rusten. Wel is besloten de kwestie aan te kaarten in het eerstvolgende jaarlijks overleg tussen Raad van Toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad na de zomer.

Ondanks het groene licht voor de reorganisatie plaatst de GMR kanttekeningen bij onderdelen van het plan. Zo verbaast de raad zich over het ontbreken van voorstellen om via samenwerking met de zusteropleidingen van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch tot meer efficiency te komen. Verder zouden sommige onderdelen van het reorganisatieplan, zoals projecten kwaliteitsverbetering en communicatie, beter kunnen worden ingebed in hogeschoolbrede plannen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?