Terug naar overzicht

‘Groot tekort aan hoger opgeleiden’

Bijna de helft van de Nederlandse werkgevers heeft grote moeite hoger opgeleid personeel aan te trekken. Dat constateert onderzoeksbureau NIPO in opdracht van universiteitenvereniging VSNU en hogescholenkoepel HBO-raad.
Het rapport is deze week aangeboden aan minister Jorritsma van Economische Zaken, maar is vooral bedoeld voor haar opvolger in het nieuwe kabinet. De beide brancheverenigingen grijpen het rapport aan om te pleiten voor meer geld voor het hoger onderwijs. Dat is nodig om het onderwijs te vernieuwen en de doorstroming van allochtonen en mbo’ers te verbeteren.

Toch kunnen de resultaten van de enquête met hetzelfde recht worden gebruikt om het tegenovergestelde te beweren. Weliswaar zegt 45 procent van de bijna driehonderd ondervraagde bedrijven moeite te hebben hoog opgeleide werknemers te werven, tegelijkertijd menen bijna evenveel ondervraagden dat er wel voldoende hoger opgeleiden zijn. Kennelijk slagen zij er alleen onvoldoende in die mensen binnen te halen.
Die interpretatie wordt ondersteund door hun antwoord op de vraag wiens schuld het vermeende tekort eigenlijk is. Drie op de vier bedrijven zegt zelf verantwoordelijk te zijn, terwijl bijna de helft de universiteiten en hogescholen verwijt niet genoeg te doen. De overheid, die volgens de koepelorganisaties te weinig geld aan het hoger onderwijs besteedt, wordt door de ondernemers pas als als derde genoemd (38 procent). (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?