Terug naar overzicht

HBO-raad en VSNU kraken regeerakkoord met vereende krachten

In het koor van negatieve reacties op de onderwijsparagraaf van het regeerakkoord valt op, dat de koepelorganisaties van hogescholen en universiteiten samen optrekken. HBO-raad en VSNU ‘protesteren scherp tegen de dreigende kaalslag in het hoger onderwijs’, zo staat in een gezamenlijke reactie te lezen.
Volgens de twee organisaties heeft het akkoord geen enkele aandacht voor de factor kennis in de samenleving en ontbreekt ‘elke aanzet tot prikkelend kennisbeleid’. Aangekondigde bezuinigingen tot 143 miljoen in 2006 betekenen volgens de verklaring een ’terugval naar de jaren tachtig, toen de positie van het hoger onderwijs sterk werd uitgehold’.
De HBO-raad en de VSNU dringen bij de Tweede Kamer aan op bijstelling van de plannen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?