Terug naar overzicht

Hogeschool Brabant gekort om Belgische inschrijvingen

Loek Hermans heeft vlak voor zijn aftreden als minister van Onderwijs geld teruggevorderd van de zes hogescholen die volgens hem onterecht bekostiging hebben geclaimd voor de inschrijving van Belgische studenten. In maart rapporteerden de accountants van de minister dat zich bij de inschrijving van honderden Belgische studenten aan de zes hogescholen, waaronder de Hogeschool Brabant, sinds 1999 onregelmatigheden hebben voorgedaan.
Het geld dat met de terugvordering overblijft komt ten gunste van de overige hogescholen, zo heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Ieder van de betrokken hogescholen heeft begin deze maand van Hermans een brief gekregen waarin de maatregel wordt toegelicht. In de brief aan de Hogeschool Brabant staat, dat de feitelijke onderwijsinspanning in het betreffende traject in geen verhouding staat tot het aantal studiepunten, ’en daarmee evenmin tot de daarvoor ontvangen bekostiging’. Bovendien wordt de hogeschool verweten dat het onderwijs niet aan de eigen instelling is gegeven, maar in België.
De rol van het bureau O&O, waarmee aanvankelijk werd samengewerkt, wordt eveneens onjuist geacht. O&O had het collegegeld niet collectief voor zijn rekening mogen nemen, en de opleidingscoördinator van het bureau heeft volgens de minister ten onrechte vrijstellingen verleend, een bevoegdheid die exclusief aan de examencommissie van de hogeschool toekomt.
De minister vindt dat de hogeschool door dit alles niet aan de bekostigingsvoorwaarden heeft voldaan. De reeds uitgekeerde bedragen over 2000 en 2001 moeten daarom worden terugbetaald. De toekenningen voor 2002 en 2003 worden naar beneden bijgesteld. De hoogte van de bedragen moet nog worden vastgesteld. Bij de zes hogescholen samen zou 29 miljoen euro in het geding zijn.
De hogescholen worden in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken tegen de maatregel. Bestuursvoozitter Harry Koopman van de Hogeschool Brabant heeft van meet af aan forse kritiek ingebracht tegen de conclusies van Hermans’ accountants.

Intussen loopt naar aanleiding van het accountantsrapport ook een justitieel onderzoek tegen de betrokken hogescholen wegens veronderstelde fraude. Een onderzoeksrapport van de Rekenkamer over gesjoemel bij inschrijvingen in het hbo wordt later dit jaar verwacht.
Koopman ontkent dat de hogeschool fraude heeft gepleegd. Wel gaf hij twee maanden geleden toe, dat de hogeschool in een aantal gevallen heeft gezondigd tegen de gedragscode inzake inschrijvingen die in de HBO-raad zijn afgesproken.
Een intern accountantsonderzoek van de Hogeschool Brabant, waarin deze overtredingen nader worden aangeduid, is in juni onder geheimhouding aan de Hogeschool Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ter beschikking gesteld. Impuls meldde de afgelopen maanden dubieuze constructies waarbij enerzijds twee bv´s van de hogeschool en anderzijds opleidingen van de Faculteit Techniek & Natuur en de Faculteit Economie & Management betrokken zijn. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?