Terug naar overzicht

ISO noemt regeerakkoord ‘nekslag voor hoger onderwijs’

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ziet in het regeerakkoord van de coalitie CDA, LPF en VVD de ‘nekslag voor het hoger onderwijs’.
In een reactie verklaart de studentenbond: ‘Universiteiten en hogescholen vangen wederom bot, terwijl men al enkele jaren aangeeft meer financiering nodig te hebben voor huisvesting en het behoud van de kwaliteit van het Hoger Onderwijs. Ook de invoering van het bachelor-masterstelsel en accreditatie vraagt om een forse investering.’
Het ISO stoort zich evenals de collega’s van de Landelijke Studenten Vakbond aan de zwenking van het CDA rond de kwestie van het collegegeld. In het regeerakkoord krijgen instellingen veel meer vrijheid bij het vaststellen van de hoogte van het collegegeld. ‘Het ISO vindt het onbegrijpelijk dat het CDA na vier jaar oppositie voeren tegen collegegelddifferentiatie met dit akkoord een andere weg inslaat’, zegt ISO-voorzitter Linda van Beek. De bond vreest dat de sociale ongelijkheid in het hoger onderwijs door de maatregel zal toenemen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?