Terug naar overzicht

Onderwijsorganisaties waarschuwen nieuwe coalitie voor vertrouwensbreuk

‘Als de plannen in het “strategisch document” onveranderd werkelijkheid worden, is de kans op een vertrouwensbreuk tussen onderwijs en overheid levensgroot aanwezig.’ Dat schrijven de gezamenlijke organisaties van schoolleiders, werkgevers en werknemers in het onderwijs vandaag in een brief aan informateur Donner en de fracties van CDA, LPF en VVD.
De organisdaties missen in het regeerakkoord een investeringsplan voor de komende jaren, waarmee de sector uit het slop gehaald kan worden.

De onderwijsorganisaties stemmen van harte in met de vaststelling in het regeerakkoord, dat er de laatste jaren een kloof is gegroeid tussen wat de burger van de overheid verwacht en de kwaliteit van de uitvoering van de overheidsdiensten. ‘Dat gaat zeker op voor het onderwijs’, menen de briefschrijvers. ‘De burger ervaart onderwijs (naast zorg, veiligheid en infrastructuur) als een van de belangrijkste diensten waarvoor de overheid uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt. En op dat punt vallen er steeds meer gaten. Kinderen worden naar huis gestuurd, klassen samengevoegd, lessen in het voortgezet onderwijs vallen steeds vaker uit. Bij jongeren, ouders, schoolbesturen en werknemers in het onderwijs is de onvrede over de situatie snel toegenomen.’
Grootste probleem in het onderwijs is het lerarentekort, zo schrijven de organisaties. Daarbij beroepen ze zich op het laatste Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs. Ook verwijzen ze naar het Centraal Planbureau, dat in een recent rapport ‘De pijlers onder de kenniseconomie’ waarschuwt voor een achteruitgang van het onderwijs door onderinvestering.
Daaraan lijkt met het nieuwe regeerakkoord geen einde te komen: het akkoord stelt de onderwijsorganisaties ‘buitengewoon teleur’, omdat de financiële kaders het onmogelijk zouden maken om de onderwijssector te revitaliseren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?