Terug naar overzicht

‘Second opinion’ kan tot vertraging van bouwplannen leiden

De ‘second opinion’, die de Raad van Bestuur heeft laten uitvoeren naar een voorstel van bureau Twynstra Gudde voor de ontwerpfase voor de nieuwe huisvesting van de Hogeschool Brabant, kan tot vertraging leiden. Bestuurslid Wim Doors, belast met de bouwplannen, heeft desgevraagd verklaard dat de opdracht aan de architect pas zal worden gegeven als volstrekte zekerheid bestaat over de deugdelijkheid van het voorstel.
De realisatie van de nieuwbouw in Breda is al diverse keren opgeschoven. Momenteel staat de ingebruikname gepland voor september 2005. Toch wordt de mogelijk van extra oponthoud als gevolg van de second opinion op de koop toe genomen. Doors: ‘Als we moeten kiezen, staan we liever een kleine vertraging nu toe dan straks veel grotere problemen te riskeren.’
Een tweede adviesbureau, Peritas, heeft in mei een beoordeling gegeven van de voorstellen van Twynstra Gudde voor de ontwerpfase, daarin begrepen een opzet plus offerte voor de projectbegeleiding door Twynstra Gudde. Peritas had kritiek. De Raad van Bestuur heeft Twynstra Gudde vervolgens uitgenodigd te reageren. Afhankelijk van de reactie wordt bekeken welke acties moeten worden ondernomen, zo laat het bestuur weten in ‘Metamorfose’, een nieuwsbrief over de bouwplannen.

Voor de plannen in Breda is het architectenduo Rienks/Van Tilburg aangezocht. De definitieve opdracht wordt pas verstrekt als een structuurschets van het duo in goede aarde valt. Bovendien zoekt het bestuur uit of de Europese regelgeving met betrekking tot aanbestedingen van grote projecten de opdracht niet in de weg staat. Begin jaren negentig is met Rienks een langlopend contract gesloten waardoor de Hogeschool Brabant niet om hem heen zou kunnen. In Tilburg wordt de architectenopdracht openbaar aanbesteed.

Intussen onderhandelt Doors met het Bouwfonds over plannen voor een 52 meter hoge kantoortoren aan de Claudius Prinsenlaan pal naast de hogeschool. Het Bouwfonds wil die toren in 2003 realiseren. Een van de gespreksonderwerpen is de bouwhoogte die afwijkt van het bestemmingsplan. Via een ‘artikel-19-procedure’ kan het bestemmingsplan worden bijgesteld, maar belanghebbenden kunnen daarbij eisen stellen. De afstand van de toren waarbinnen niet gebouwd mag worden zou zich tot op het terrein van de hogeschool uitstrekken.
Ook de gemeente is bij het overleg betrokken. Dat heeft te maken met de algehele inrichting van de Claudius Prinsenlaan. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?