Terug naar overzicht

Steeds meer onvervulde vacatures in het onderwijs

Het aantal vacatures voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs is in het vierde kwartaal van 2001 fors gestegen; van 1121 naar 1485 vacatures in het basisonderwijs en van 611 naar 678 in het voortgezet onderwijs. In het beroepsonderwijs nam het aantal vacatures voor leraren af van 166 naar 86. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Onderwijs. De meeste scholen kampen aan het begin van het schooljaar met vacatures. Nu blijkt dat scholen ook tijdens het schooljaar moeite hebben om hun vacatures te vervullen.
Het aantal vacatures voor schoolleiders en -directeuren nam af in het basisonderwijs, maar steeg in voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs: van 206 naar 238 in het basisonderwijs, van 611 naar 678 in het voortgezet onderwijs en van 15 naar 20 in het middelbaar beroepsonderwijs. Het aantal openstaande banen voor onderwijsondersteunend personeel nam af in het basis- en middelbaar beroepsonderwijs, maar steeg in het voortgezet onderwijs: van 206 naar 238 in het basisonderwijs, van 190 naar 119 in het voortgezet onderwijs en van 190 naar 146 in het middelbaar beroepsonderwijs. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?