Terug naar overzicht

Vraagtekens bij animo voor Engelstalige cursussen

Het aantal geregistreerde buitenlandse studenten in Nederland blijft volgens de nieuwste BISON Monitor van de mobiliteit in het hoger onderwijs ver achter bij de verwachtingen.
Met ruim zeshonderd Engelstalige cursussen haalt Nederland nog geen procent binnen van de studenten die de grens oversteken. De opstellers van de BISON Monitor baseren zich daarbij op cijfers over 27 geïndustrialiseerde landen van de OESO, afkomstig van die organisatie. Wordt de rest van de wereld meegenomen, dan komt Nederland er nog bekaaider vanaf.
Voor een deel is dat lage percentage geregistreerde buitenlandse studenten in Nederland logisch te verklaren. In Duits- en Franstalige landen kunnen studenten ook in die talen worden bediend.
Onduidelijk is echter waarom Nederland niet veel hoger scoort dan Vlaanderen en de Scandinavische landen. Tenslotte gaat Nederland op het gebied van de Engelstalige cursussen aan kop bij de niet-Angelsaksische landen.

Eric Richters, eindredacteur van de BISON Monitor en werkzaam bij Nuffic, de internationaliseerde in het hoger onderwijs, vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken over de Nederlandse concurrentiepositie op het gebied van Engelstalige cursussen. Eerst moet duidelijk worden of de gebruikte OESO-gegevens over verschillende landen wel vergelijkbaar zijn.

De buitenlandse deelname aan Engelstalige cursussen in Nederland moet beter in kaart worden gebracht. Bovendien moet worden bekeken welke studenten uit den vreemde buiten de statistieken zijn gebleven omdat ze niet geregistreerd staan bij de Informatie Beheer Groep, aldus Richters. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?