Terug naar overzicht

Groei gaat aan Hogeschool Brabant voorbij

Niemand had er nog op gerekend: het aantal eerstejaars in het hbo neemt toe. In juli tekende zich nog een verlies van zo’n vijf procent af, maar inmiddels liggen de aanmeldingscijfers van IBG boven die van een jaar geleden. Een slag om de arm is wel op zijn plaats, want al vaker bleken in de finale naar de peildatum 1 oktober nog allerlei schommelingen en correcties van invloed op het definitieve resultaat.
De groei gaat hoe dan ook aan de Hogeschool Brabant voorbij: de teller stond daar twee weken geleden op min zeven procent. De terugval is het grootst bij de sociaal agogische opleidingen van de Faculteit Gamma, waar zich dit jaar 30 procent minder eerstejaars hebben gemeld. Ook de meeste andere faculteiten leveren in. De Faculteit Economie & Management trekt wel meer eerstejaars. Het afschaffen van de vrijwillige studentenstop bij deze faculteit lijkt daaraan te hebben meegeholpen. En de Academie voor ICT & Management groeit alleen dankzij de nieuwe opleiding Communication & Multimedia Design.
De Raad van Bestuur houdt bovendien rekening met een terugval in het aantal bekostigde deeltijdstudenten als gevolg van maatregelen van de overheid tegen oneigenlijke inschrijvingspraktijken. Een enigszins betrouwbare prognose van het aantal eerstejaars in het deeltijdonderwijs valt nog niet te geven, omdat die aanmeldingen doorgaans pas in het laatste stadium loskomen.

De krimp bij de Hogeschool Brabant contrasteert met de groei bij de omliggende hbo-instellingen. Fontys Hogescholen, en de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer trekken allemaal meer eerstejaars dan gemiddeld, evenals de partner-instelling Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?