Terug naar overzicht

Nederland verder dan Duitsland met BaMa-invoering

Nederland ligt een paar jaar voor op Duitsland met de invoering van het Angelsaksisch onderwijsmodel. Dat blijkt uit een studie.
Het Nederlandse Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) en het Duitse Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hebben de omslag naar een onderwijssysteem met een Bachelors- en een Mastersfase in beide landen bekeken.

In Nederland vrezen sommigen dat de omvorming naar het Angelsaksisch niet meer zal voorstellen dan een knip tussen het derde en vierde jaar. Geen echte vernieuwing dus. In vergelijking met de Duitsers scoort Nederland op dit punt juist goed. Er wordt meer gewerkt aan grensoverschrijdende programma’s.
In Duitsland wordt juist meer oude wijn in nieuwe zakken verkocht. ‘Eerst geld, dan vernieuwen’ luidt daar het credo. Overigens moet daarbij wel worden opgemerkt dat het Nederlandse hoger onderwijs al langer geld krijgt voor internationalisering van de programma’s.
Qua omslag is Duitsland nu op een punt dat Nederland al een paar jaar geleden passeerde. Daar staat tegenover de Duitsers verder zijn met het zogenaamde onderwijskeurmerk via de accreditatie.
Een ander verschil zit in de duur van de opleidingen. Een Duitse Fachhochschule (een soort hogeschool) biedt doorgaans naast de vierjarige studies ook veel driejarige opleidingen aan, wat in Nederland niet of nauwelijks gebeurt. Masteropleidingen duren in Duitsland bijna allemaal twee jaar, terwijl Nederland vooral met eenjarige masteropleidingen gaat werken. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?