Terug naar overzicht

normen en waarden in de Hogeschool

Ik lees in Impuls dat de Raad van Bestuur, al voor dat de minister van economische zaken daarover de publiciteit zocht, zich wil buigen over de (gewenste?) normen en waarden binnen de Hogeschool.

Wat me daar bij verbaast, is de aanpak, n.l. een aantal conferenties met faculteitsdirecteuren en diensthoofden, alsof zij bij uitzondering de normen en waarden in de Hogeschool bepalen. Zouden daar geen “gewone” medewerkers bij uitgenodigd kunnen worden, of worden die straks alleen maar geconfronteerd met de ongetwijfeld unieke ideeën van onze leidinggevenden?

Of is wellicht een van de normen, dat de leiders in onze organisatie bij uitstek bepalen wat goed voor ons is?

Dat zou jammer zijn.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?