Terug naar overzicht

Van fraude verdacht O&O is niet meer

Het Bredase bedrijf Opleiding en Ontwikkeling (O&O), bekend van de vermeende hbo-fraude, heeft zijn werkzaamheden gestaakt. Vijfendertig werknemers zijn hun baan kwijt.
Afgelopen winter kwam O&O in opspraak door betrokkenheid bij de ‘Vlaamse caroussel’. Vijfduizend Belgische studenten werden ingeschreven bij verschillende hogescholen, terwijl ze er niet of nauwelijks college volgden. De hogescholen vingen hiervoor een overheidsvergoeding, die voor meer dan de helft naar O&O ging. Twee directeuren van de Hogeschool Brabant, die heimelijk mede-eigenaar van het bedrijf bleken, zijn in juni ontslagen.

Voormalig minister Hermans deed vanwege de vermeende fraude aangifte tegen O&O en zes hogescholen, waaronder de Hogeschool Brabant. In juli, vlak voor zijn aftreden, sloeg de minister de zes hogescholen aan voor een nog nader te bepalen bedrag dat met de Vlaamse constructie gemoeid is.
Een eventuele claim van het ministerie en de betrokken hogescholen richting O&O, dat met een aanzienlijk deel van de uitgekeerde subsidies is gaan strijken, lijkt hopeloos nu het bedrijf is opgeheven. Het betaalde zijn rekeningen al sinds mei niet meer. Op zijn beurt zat O&O al maanden vergeefs te wachten op geld van de hogescholen voor verleende diensten. Dit voorjaar liet de Hogeschool van Utrecht nog beslag leggen op de tegoeden van O&O. Die claim is om onduidelijke redenen inmiddels van tafel.

Vier medewerkers van O&O vonden dit jaar al onderdak bij InterAct BV, een commerciële tak die de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een aantal jaren geleden opzette met het bedrijf. Volgens Roos Zwetsloot van InterAct staat de huidige komst van de ex-O&O’ers geheel los van eerdere geruchten dat de HvA delen van O&O zou overnemen. ‘Zeker nu O&O er mee opgehouden is, moeten we goed zorgen voor de studenten die via de onderneming aan een traject begonnen zijn. Dat dat kan met mensen die bekend zijn met de O&O-trajecten, is voor ons alleen maar prettig. Met het bedrijf zelf hebben we verder niets meer te maken.’

Behalve het onderzoek naar de ‘Vlaamse caroussel’ loopt er nog onderzoek van de Rekenkamer naar meer dubieuze inschrijvingspraktijken in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Deze week werd beken dat dat onderzoek langer zal gaan duren dan bedoeld omdat meer instellingen erbij zullen worden betrokken. De rapportage van de Rekenkamer stond voor september geagendeerd, maar is uitgesteld tot december. (TdO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?