Terug naar overzicht

Werkloosheid bij schoolverlaters en hbo’ers omhoog

De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden is kwetsbaarder voor conjuncturele tegenvallers dan wel wordt gedacht. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) verwacht vooral bij hbo’ers op korte termijn groeiende werkloosheid.
Uit cijfers van het CWI blijkt dat de arbeidsmarkt eind vorig jaar duidelijk begon te verslechteren. Het aantal werkzoekenden daalde niet met de verwachte 1,9 procent maar nam met 1,1 procent toe. De werkloosheid onder schoolverlaters met havo of hoger, en onder hbo’ers liep daarbij onverwacht sterk op, met 10 en 6 procent. Bij andere opleidingsniveau’s was de omslag veel minder sterk.

Ook voor het lopende jaar en 2003 houdt het CWI rekening met een relatief zwakke positie van juist de hoger opgeleiden. En volgens prognoses die drie onderzoeksinstituten voor het CWI opstelden, ontkomen bij verdere stagnatie van de economie dit keer ook de academici niet aan relatief sterk oplopende werkloosheid.
In het ongunstigste van drie scenario’s zou het aantal werkzoekende academici en hbo’ers twee jaar lang met zo’n 18 procent stijgen. Het gunstigste scenario laat een daling van 5 of 6 procent zien. De positie van de hoger opgeleiden is daarmee op korte termijn gevoeliger voor de conjunctuur dan die van schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs. Veel stabieler (maar op relatief laag niveau) is de positie van degenen die alleen de basisschool hebben afgerond.

Volgens CWI-bestuursvoorzitter Rens de Groot hangt de verzwakte positie van met name hbo’ers samen met hun grote rol in het bankwezen en de ICT-sector, precies de hoeken waar de laatste tijd klappen zijn gevallen. Op langere termijn blijft er volgens hem echter grote vraag naar hoger opgeleiden. (FS/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?