Terug naar overzicht

Aanstormende studenten weten weinig van onderwijsmodel

Het zit nog niet goed met de kennis van het Angelsaksisch onderwijsmodel onder eerstejaars studenten. Uit een onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg blijkt dat vooral veel hbo’ers van bachelors noch masters weten.

Het ISO peilde onder 104 eerstejaars studenten uit het hbo en 362 uit het wo. Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. In totaal is 86 procent op de hoogte van het bestaan van het stelsel. Worden de studenten gesplitst in hbo en wo, dan blijkt bijna de helft van de hbo’ers onbekend is met het nieuwe onderwijsstelsel. De universiteitsstudenten scoren met 95 procent veel beter.
Het verschil in deze cijfers is deels te verklaren doordat bijna 40 procent van de hogeschoolstudenten aangeeft in het geheel niet te zijn voorgelicht. In het wetenschappelijk onderwijs is slechts vier procent van de eerstejaars dat niet op hoogte gebracht.
Ook op de vraag waarom het Angelsaksisch onderwijsmodel is ingevoerd, kon ruim 60 procent van de hbo’ers geen antwoord geven. Universiteiten lijken hun nieuwe aanwinsten beter te hebben voorgelicht: slechts 14 procent zegt van niets te weten. Het merendeel van de studenten dat wel met een antwoord komt houdt het vooral op internationalisering van het hoger onderwijs. Eén wo-eerstejaars wist het ISO te melden dat er met de BaMa-invoering sprake is van een bezuinigingsmaatregel. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?