Terug naar overzicht

Besloten overleg bestuur/medezeggenschapsraden over fraudezaak

De hbo-fraude blijft de gemoederen bezighouden. Volgende week dinsdag zal de Raad van Bestuur een vertrouwelijk overleg met de twee meest betrokken medezeggenschapsraden hebben.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Brabantse Hogescholen en de Hogeschool Medezeggenschapsraad van de Hogeschool Brabant laten zich in een gezamenlijke bijeenkomst door het bestuur bijpraten over de rol van de Hogeschool Brabant in de affaire.
Tijdens de zomer werd bekend dat het ministerie van Onderwijs een nader te bepalen bedrag terugvordert van de Hogeschool Brabant. Het zou gaan om een bedrage van circa 10 miljoen gulden (4,5 miljoen euro). De Raad van Bestuur maakt bezwaar tegen die claim. Intussen is ook een interne rapportage van de Hogeschool Brabant gereed. Die is gemaakt door accountantskantoor PriceWaterhouseCooper. Het rapport is vertrouwelijk.
Gisteren werd het overleg van volgende week in de Hogeschool Medezeggenschapsraad voorbesproken. De raad toonde zich kritisch over de gang van zaken tot nu toe. Men voelde zich slecht geïnformeerd. Ook vindt men dat er een eind moet komen aan de sfeer van geheimhouding. Verschillende sprekers gaven er blijk van niet bereid te zijn voor onbepaalde tijd met geheime informatie over de omstreden kwestie te worden opgezadeld.
Na de rapportage van dinsdag zal de fraude-affaire, door de Raad van Bestuur consequent aangeduid als ‘vermeende fraude’, niet voorbij zijn. De Rekenkamer doet nog onderzoek bij tientallen instellingen. Bovendien ligt er een aangifte van voormalig minister Loek Hermans bij het Openbaar Ministerie tegen zes hogescholen, waaronder de Hogeschool Brabant. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?