Terug naar overzicht

Betalen bij te laat inschrijven tentamen

Studenten van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch die zich te laat inschrijven voor een tentamen, moeten als zij toch willen meedoen voortaan vijftig euro betalen. Deze hogeschoolbrede regel geldt vanaf dit collegejaar.

Uiterlijk een week voor de datum van het tentamen moeten alle deelnemers bekend zijn. Het doel is studenten te dwingen om op tijd in te schrijven en om duidelijkheid te scheppen over situaties waarin dit niet het geval is.
Voorheen was het zo dat studenten die te laat waren, via de examencommissie of de directie van de academie toestemming moesten krijgen. Hiervoor zijn geen algemene criteria geformuleerd, waardoor er tussen de academies verschil van inzicht ontstond. ‘Een beoordeling is toch altijd subjectief’, zegt Thom van den Brule, hoofd Studentenzaken. ‘Geldt bijvoorbeeld ziek zijn nu wel of niet als goede reden en hoe controleer je dat? Van die discussie willen we af. Nu geldt geen enkele uitzondering: te laat is te laat en betekent betalen als je nog wilt meedoen. Het inschrijven gebeurt via internet. Het is dus heel gemakkelijk om aan je verplichting te voldoen; je hoeft er niet eens voor naar school toe te komen.’
Wie te laat is, betaalt vijftig euro bij de winkel in de kelder. Over de precieze gang van zaken krijgen de studenten nog bericht. Het maakt niet uit of je één tentamen vergeten bent of alle tentamens van een periode. De naam van de student verschijnt vervolgens op een aparte presentielijst. Alle studenten die te laat inschrijven, komen samen in een aparte tentamenruimte terecht.
‘Vijftig euro is veel geld’, geeft Van den Brule toe. ‘Er gaat een schrikeffect van uit. Als het geen pijn doet, helpt het ook niet. Maar het is niet ons doel om winst te maken. Het kost meer geld om een extra planning te maken, de extra ruimte en surveillanten te regelen en er zit meer administratieve rompslomp aan vast. 50 euro lijkt veel. Maar een experiment bij de Academie voor Management met deze regeling leverde vorig schooljaar meer dan vijftig studenten op die te laat inschreven. Aan het einde van de periode liep het aantal terug, dus het heeft effect.’ (HvdV)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?