Terug naar overzicht

Dienstencentrum Gamma opgeheven

Het Dienstencentrum Zorg & Welzijn is niet meer. In het centrum werkten de Faculteit Gamma en de bv Opleiding & Advies (O&A) samen. Het was de bedoeling dat medewerkers van de faculteit via het dienstencentrum adviesopdrachten voor derden zouden uitvoeren. Uit de projecten zouden niet alleen inkomsten voortvloeien, maar ook contacten waar het onderwijs zijn voordeel mee zou kunnen doen.
Vorig jaar stelden de Gerton Heijne, faculteitsdirecteur, en Jan Noij, directeur van O&A, echter vast, dat de vereiste omzetten niet werden gehaald. De inkomsten in 2001 en 2002 wogen niet op tegen de kosten voor coördinatie en administratieve ondersteuning. In overleg met de opleidingshoofden is daarom besloten het centrum op 1 september op te heffen
‘We haalden gewoon te weinig projecten binnen’, stelt Heijne vast. Hij verklaart dat onder andere uit de energie die het afgelopen jaar is gaan zitten in de aanpak van de financiële en organisatorische problemen van de faculteit.
De activiteiten kunnen wel doorgaan. Voorzover het ‘low-budget’-activiteiten zijn, bijvoorbeeld in het kader van studieprojecten van studenten, zijn de opleidingen zelf verantwoordelijk. Projecten waarmee een substantiële inzet van docenten is gemoeid komen onder de hoede van O&A. Die bv is overigens onlangs opgegaan in de hogeschoolbrede bv Bedrijfsopleidngen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?