Terug naar overzicht

‘Eerstejaars van nu wacht gespreid bedje’

Ondanks de huidige hapering in de conjunctuur hoeven nieuwe studenten zich geen zorgen te maken om de kans op een baan. Dat blijkt uit de schoolverlatersbrief van het Centrum voor Werk & Inkomen (CWI).
Voor afgestudeerden in alle opleidingscategorieën van hbo en wo zijn de arbeidsmarktperspectieven voor 2006 gunstig. De werkgelegenheid zal meer dan gemiddeld groeien, terwijl de instroom in wo en hbo achterblijft bij het landelijk gemiddelde.

In de meer nabije toekomst zijn de vooruitzichten voor hoger opgeleiden minder zonnig, zo bleek uit cijfers die het CWI eerder publiceerde. Op korte termijn zal de werkloosheid onder hbo’ers groeien en bij verdere stagnatie van de economie wacht academici hetzelfde lot. Het CWI denkt echter dat die trend wordt omgebogen.
Het ziet er het beste uit voor afgestudeerden van de universiteit. Hun positie, in 2000/2001 al goed, wordt in 2006 zelfs zeer goed. Dat geldt vooral voor de studenten in de categorieën ‘landbouw en techniek’ en ‘economie’. Goed zijn de vooruitzichten bij ‘letteren en sociaal-cultureel’ en ‘medisch’.

Ook afgestudeerden van het hbo zijn in 2006 beter af dan in 2000/2001: hun positie was redelijk en wordt volgens de prognoses goed. De sterkste verbetering – van matig naar goed – doet zich voor in de categorie ‘paramedisch’. Bij ‘landbouw en techniek’ zijn de echte gouden tijden voorbij, maar ook daar de perspectieven blijven goed. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?