Terug naar overzicht

Exit Twynstra Gudde: huisvestingsplannen opnieuw vertraagd

Twynstra Gudde is uitgerangeerd als adviesbureau voor de huisvestingsplannen van de Hogeschool Brabant. De Raad van Bestuur heeft daartoe besloten op grond van een second opinion, die een half jaar geleden door adviesbureau Peritas op tafel werd gelegd.
Het oordeel van Peritas was zeer kritisch over de advisering door Twynstra Gudde. Volgens Peritas konden de plannen niet worden gerealiseerd binnen het beschikbare budget van 72,6 miljoen euro en was het Programma van Eisen niet helder genoeg om er een architect op te zetten. Bovendien bleek dat de begeleiding van de bouw Europees moest worden aanbesteed. Tot dan toe ging men ervan uit, dat de bouwbegeleding zonder meer aan Twynstra Gudde kon worden gegund.
Door het verbreken van de samenwerking met Twynstra Gudde hebben de bouwplannen opnieuw vertraging opgelopen. Volgens de bijgestelde officiële tijdplanning had de architect momenteel al aan de ontwerpfase bezig moeten zijn. Nu moet eerst een vervangend adviesbureau worden gezocht, en moeten de plannen worden bijgesteld.
In oktober zal Wim Doors, portefeuillehouder huisvesting in de Raad van Bestuur, een brochure met de stand van zaken publiceren, zo heeft hij in een persbericht aangekondigd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?