Terug naar overzicht

Groeiende belangstelling voor pabo’s en verpleegkundeopleidingen

De HBO-raad meent dat het aantal eerstejaars voor de opleidingen leraar basisonderwijs en verpleegkunde zal toenemen. Het bericht komt vlak voor de vaststelling van de rijksbegroting voor het komende jaar.
Op zich is er niets vreemds aan een stijging van het aantal studenten op de opleiding leraar basisonderwijs. Weliswaar daalden de vooraanmeldingen de afgelopen jaren, op het laatst trok het aantal studenten steeds weer bij. Sterker nog, de studentenaantallen voor die opleiding stegen met ongeveer duizend per jaar. Nu neemt echter ook het aantal vooraanmeldingen toe, en dat is nieuw.
De HBO-raad weet niet waarom het aantal aanmeldingen stijgt. Het zou kunnen dat er meer studenten komen, maar het kan ook zijn dat de studenten zich – om wat voor reden dan ook – dit jaar eerder aanmelden.
Het aantal voorinschrijvingen voor verpleegkunde neemt toe met vierhonderd studenten: een aanwas van meer dan vijftien procent. Ook hier schrijft men zich wellicht vroeg in. Of misschien komen er meer verpleegkundestudenten. Het aantal verpleegkundestudenten schommelde de afgelopen jaren rond de 10.800 nieuwe instromers per jaar. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?