Terug naar overzicht

Havisten bezoeken hogeschool

Zo’n 210 havo-leerlingen bezoeken op vrijdag 27 september de Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Het programma begint in de ochtend met voorlichting door vertegenwoordigers van de verschillende clusters (Techniek, Economie, Sociaal Agogisch, Kunst en Management). Na dit algemene gedeelte oriënteren de leerlingen zich bij de specifieke opleidingen.

Er zijn ook vertegenwoordigers van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) uit Breda aanwezig. De havisten kunnen verder naar de Bossche hbo-instellingen Stoas Hogeschool, de Pabo en de HAS Den Bosch. De leerlingen zijn afkomstig van drie middelbare scholen: Maaslandcollege (Oss), Rodenborch College (Rosmalen) en Sint-Janslyceum (Den Bosch). Deze instellingen nemen deel aan het samenwerkingsverband Aansluiting voorgezet onderwijs en hoger onderwijs.
Het evenement is een pilot. Als de proef slaagt, zal de oriëntatiedag in maart weer georganiseerd worden. Elf andere middelbare scholen bezoeken dan de hogescholen. (VP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?